Doelen

Onderwerp

Uiteindelijk moeten alle maatregelen ertoe leiden dat gevaarlijke klimaatverandering wordt voorkomen. Dat wordt bereikt door de concentratie van broeikasgassen te verlagen tot een niveau dat als veilig wordt geacht: 350 deeltjes per miljoen (ppm). Deze norm is wetenschappelijk onderbouwd en kan als een veilig maximum worden gezien. Alleen is dit niet vastgelegd als doelstelling in het klimaatakkoord van Parijs.


Bron: https://mn350.org/understanding350/

Het verlagen van de concentratie wordt bereikt door: 

  1. economische activiteiten af te bouwen die zijn gebaseerd op het verbranden van kolen, olie, gas, biomassa en afval;
  2. economische activiteiten te stimuleren die CO2 vastleggen. Dat kan door bijvoorbeeld hout uit nieuwe bossen te gebruiken voor de bouw van woningen.

Gerelateerde organisaties

Oplossingen

Verdere uitleg

Artikelen