Schone economie

Onderwerp

Inmiddels is in sommige gebieden de 1,5 graden opwarming realiteit. Er is geen onderbouwing om te wachten tot 2050 met het terugbrengen van de uitstoot naar 0.

Wel is er reden om de concentratie broeikasgassen te verlagen naar maximaal 350 ppm. Zo snel mogelijk. De corona pandemie liet zien hoe bereidwillig burgers en bedrijven zijn als er sprake is van urgentie. En hoe beperkt de schade kan zijn. Dat biedt hoop.

Gerelateerde organisaties

Oplossingen

Verdere uitleg

Artikelen