Over Windalarm Leusden

Contact

Betrokken organisaties

 

Achtergrond

Bekijk in werkelijk formaat

Energie opwekken met windmolens op land, zeker in kleinschalig landschap, is zeer nadelig voor mens en natuur.  De huidige geluidsnorm voor windturbines was destijds een politieke keuze om wind op land mogelijk te maken, tegen het advies in van TNO en RIVM.

Daardoor is onze gezondheid onvoldoende beschermd. 

Het maakt voor het klimaat èn voor het energienet niet uit of een molen op land staat of op zee!

Voor onderbouwing en meer achtergrondinformatie, zie:  (linkje naar onze tekst, die je nog moet krijgen, wat je nu  ‘lees de folder’ noemt)

 

Petitie: 'Geen megawindturbines in buitengebied Leusden!'

2152 ondertekenaars sinds 08 juni 2021

 

Wij, inwoners van Leusden, inwoners van buurgemeenten en gebruikers van het prachtige Leusdense landschap,

constateren dat:

 1. Nederland de slechtste geluidsnorm voor windturbines heeft van Europa. Onze gezondheid wordt daardoor bedreigd;
 2. onderzoekers en artsen aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en in meerdere Europese landen, tot de conclusie zijn gekomen, dat een veilige afstand tussen windturbine en woning minimaal 10x de as-hoogte is;
 3. het College van B&W en de Raad deze norm tot nu toe niet heeft willen overnemen en doorgaat met het zoeken naar locaties voor windturbines in het buitengebied;
 4. windturbines rendabel en veilig op zee geplaatst kunnen worden;
 5. het grootste deel van de Nederlandse windenergie in 2030 op zee opgewekt gaat worden;

en verzoeken het College van B&W:

 1. de planvorming inzake windturbines in het buitengebied te stoppen vanwege de schade aan gezondheid, natuur en landschap;
 2. vergunningaanvragen af te wijzen, indien een turbine dichter bij woningen, (tuin)parken en natuur komt dan 10x de ashoogte. Deze randvoorwaarde ook vast te leggen in de bestemmingsplannen;
 3. de uitbreiding van zonne-energie op daken, geluidswallen en parkeerterreinen te versnellen en vol in te zetten op energiebesparing;
 4. windturbines niet te vervangen door extra zonnevelden;
 5. met de kennis van nu het aanbod voor de regionale RES drastisch te verlagen;
 6. als gemeente energieneutraal te worden door te werken aan coöperatieve turbineparken op zee en/of op zee opgewekte energie te zien als bijdrage daaraan;
 7. en verder in te zetten op andere duurzame energiebronnen.

Ondertekenen

Toon oproep (uw email blijft verborgen).
Houd me op de hoogte (afmelden kan altijd).

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

W.A.M. van Leeuwen
Leusden 
Geen megawindturbines in buitengebied Leusden
Van den Brink, A.A.
Leusden 
Geen windmolens in het buiten gebied! Er zijn veel betere opties opweg naar een groenere en duurzamere wereld!
Beeftink
 
Als bewoner van Leusden in het buitengebied, ben ik tegen het plaatsen van windturbines direct naast ons prachtige natuurgebied Den Treek. Bovendien blijkt uit de plannen dat ook nu de opbrengsten zijn voor (buitenlandse) investeerders met rendementen van meer dan 10%, terwijl de lasten moeten worden gedragen door de plaatselijke natuur en de bewoners. Dit is zeer verontrustend en ongewenst. Er zijn voldoende kleinschalige alternatieven, die nog niet nader zijn onderzocht, ten behoeve van het opwekken van duurzame energie, waarbij het rendement ten goede komt van de natuur en de inwoners zelf!!
(anoniem)
Leusden 
Er is al regelmatig een overschot aan groene energie, investeer in energie opslag !
bakkum awg
Leusden 
Heb het lef creatief te zijn ipv halsstarrig vasthouden aan megaturbines en zonnevelden. ER ZIJN ECHT BETERE OPTIES.
Van Rantwijk
Leusden 
Leusden is de entree van het natuurgebied de Utrechtse heuvelrug dus het is ondenkbaar dat hier mega windmolens komen! Op de daken kunnen prima zonnepanelen worden gelegd. Er zijn mi heel veel gebouwen en daken in Nederland die daarvoor geschikt zijn. Een prima alternatief voor het opwekken van duurzame energie!
lansdorp b
Leusden 
Windenergie is er reeds in overvloed. Zelf heb ik zonneoanelen die mijn elektragebruik neutraliseren. Ikben wel voor kernenergie.
(anoniem)
Leusden 
Stop met het plaatsen van Windmolens (Lfg overlast) in de bewoonbare wereld, of net buiten de bebouwde kom! Dit geeft onzichtbaar leed voor mens en dier. Proefwijzelijk aantoonbaar gemaakt. LFg maakt ziek! Stop hiermee! Wie gaat de uiteindelijke rekening, na het plaatsen, betalen?!
Brons Jan
Leusden 
Ik woon vlak langs de A28 in Oud -Leusden zo te zien krijg ik ze bijna in mijn tuin. Schandalig om zo’n stuk tegen windalarm in de Leusderkrant te schrijven.
Van der Lande, E.J.P.L.
Leusden 
Raad van State heeft besloten dat milieu beoordeling inzake plaatsing windturbines minimaal gebaseerd moet zijn op Europees recht. Zie voorts uitspraak Europees Hof van Justitie! Leusdens eigen normen kunnen alleen worden worden toegepast mits goed gemotiveerd. De gemeente Leusden haalt zich wel wat op de hals w.o. hoge kosten. Stop er mee wind turbines plaatsen in een dichtbevolkt bevolkt natuurgebied!!!!
S.J. Lanting
Leusden 
Gooi gas (nog) niet weg! Kernenergie?
Gulijk van L.G.
Leusden 
Laat het klimaat akkoord de politiek niet dwingen tot onbezonnen acties!!! Bezint eer ge begint!!!
Grigorian H
Utrecht 
Geen windturbines in woongebieden
H.G.
Leusden 
Bezint eer ge begint !!!!!
(anoniem)
Leusden 
Wat zou u er van vinden om vlak bij zo'n molen te wonen? Wij hebben al panelen op ons dak, stimuleer dát. En gebruik de ruimte voor betaalbare woningen voor jonge mensen!
JJ Koops
Leusden 
Plaats windturbines achter de horizon op zee! Wellicht wat duurder, maar maar de overheid heeft goede contacten de multi-miljardairs. Daar zit poen zat!
I van der Linden
Soesterberg 
Plaats geen windmolens langs de A28 van Soesterberg! Hierlangs wonen inwoners die er veel overlast van zullen ervaren.
(anoniem)
Leusden 
Geen windturbines in Leusden en omgeving. Zonnepanelen niet op de grond maar bijvoorbeeld op daken van bedrijven en appartementen
(anoniem)
Soesterberg 
Geen plaatsing windmolens in buitengebied Leusden, ligt vlakbij woonwijk Soesterberg, we zullen allemaal ziek worden van het geluid
Voskuilen M.T.A.
Soesterberg 
Geen windturbines!
Van der Hulst L
Leusden 
Hou op met het subsidiëren van deze bedrijfstak. het is big business geworden wat niets meer met groen te maken heeft.
J.P. Rietveld
Soesterberg 
Plaats geen windmolens langs de A28 bij Soestereberg. Er is al genoeg geluidsoverlast en de windmolens blazen het fijnstof van de A28 ook nog eens het dorp in. Soesterbergers willen geen extra overlast. Als Leusden ze zo nodig wil zet ze dan in je eigen dorp.
Maathuis BT
Soesterberg 
Geen windmolen bij/in de bebouwde kom of bij de buurgemeente Soesterberg
H.C. de Boer
Amersfoort 
Sinds 2020 waart het krankzinnigheidsvirus door ons land, maar alleen politici schijnen getroffen te worden. Ga jullie eens verdiepen in de materie in plaats van slaafs het WEF volgen. Maar zoals Rutte al zei: die dingen draaien niet op wind maar op subsidies. Hebben jullie veel op jullie rekening gestort gekregen? Of zijn jullie al te ver heen daarvoor ....
S. de Boer
Amersfoort 
Windturbines in een bosrijke omgeving? Waar is in hemelsnaam jullie gezond verstand gebleven? Compleet blind staren op politieke agenda’s die kosten wat het kost doorgedrukt worden terwijl jullie de meest achterlijke dingen bedenken. Zoals ook dit weer. Zoveel mensen die gek worden van bromtonen van die dingen, vogels en insecten die het loodje leggen. Denk aub na en stop deze onzin. Windturbines in een bosrijke omgeving zijn simpelweg vogel en insect death machines.
Schotman T.N.
Soesterberg 
Ik roep de gemeente Leusden op om in haar vaststelling van zoekgebieden ook rekening te houden met de inwoners van aamgrenzende gemeentes, in het bijzonder inwoners van Soesterberg, die mogelijkerwijs Leusdense windturbines in hun achtertuin krijgen (langs de A28). Ik hoop dat u het welzijn en het leven van Soesterbergers in acht neemt, net zoals u het welzijn en het leven van Leusdenaren in acht neemt in uw overwegingen tot het aanwijzen van zoekgebieden voor windturbines en afziet van turbines langs de A28 nabij Soesterberg.
Els Schuurman
Leusden 
Niet in mijn achtertuin
Paul P.B. Janssen
Leusden 
Op land zijn windmolens een verschrikking èn gevaarlijk. Kies voor kernenergie !
Paul P.B. Janssen
Leusden 
Op land zijn windmolens een verschrikking èn gevaarlijk. Kies voor kernenergie !
C.A. van Slijpe
Leusden 
Ik wil geen windmolens vlakbij woonwijken, vanwege slagschaduw en geluidshinder.
Kerkhof H.C.
Leusden 
Windmolens op zee en vóór kernenergie. Wij willen hier van het gas af en Europese buur-landen zijn vóór toepassing van gas!
Heuijerjans J.H.
Leusden 
Het raadsbesluit van de gemeente Leusden om rond 2040 binnen de gemeentegrenzen net zoveel energie op te wekken als dat er door de gemeente wordt verbruikt, is onnodig ambitieus en schadelijk voor de omwonenden. De windturbines op zee (Klimaatakkoord) draaien ook voor de inwoners van Leusden! Toch??
Hoogakker-Kerkhof
Leusden 
De politiek/Overheid is er voor de burger, niet andersom. Geen öld-school"politiek in Leusden. Gebleken uit onderzoek is, dat er voldoende andere mogelijkheden zijn dan toepassing windturbines. Ook de 100% klimaatopvolging, i.p.v. 35%, is veel te ambitieus voor Leusden en onaanvaardbaar voor de burgers van Leusden e.o. voor wat betreft de gevolgen!
P. Buitenkamp
 
Kies voor zeewind!
Tadema A
Leusden 
Denk aan onze en uw gezondheid en laat de windmolens op zee hun best doen!
Trip, A.G.
Leusden 
Geen windturbines in deze fantastisch bosrijke omgeving / natuur (Mogelijkheden zoeken op daken etc. van (bestaande en nieuwe) woningen en of bedrijventerreinen. en geen megawindturbines in onze gemeenten. Er zijn genoeg andere opties die duurzamer zijn en minder belastend voor de mens en natuur!
Heinen H.G
Leusden 
A.u.b. geen windmolens. Vooral niet die mega grote van 230 meter. Ga opzoek naar een andere oplossing.
Noordeman RCW
Leusden 
geen windmolens maar behoud landelijke bos en wei rijke horizon!
Richters, J.
Leusden 
Denk goed na en sla de handen ineen met omliggende gemeentes voor een weloverwogen besluit. Het gaat om het algemeen belang.
R.A. van Ham
Leusden 
Wij in Leusden gaan voor een duurzaam natuurgebied. Duurzame energie kan ook d.m.v waterstof als brandstof worden verkregen.