Windalarm wil referendum over afstandsnorm windturbines

Nieuws

Datum: 20-2-2022

Belangengroep Windalarm wil middels een referendum de provincie Noord-Holland bewegen af te zien van verruiming van de mogelijkheden om industriële windturbines dichterbij bewoners of in unieke natuur te kunnen plaatsen. Zo liggen er nu voorstellen om de grens van 600 meter tussen wongingen en windturbines te schrappen, waardoor windturbines dichterbij bewoners kunnen worden geplaatst, en is het eerder mogelijk om industriële turbines te bouwen in NNN gebieden en bijzonder Povinciaal landschap.

De rijksoverheid werkt momenteel aan een nieuwe (afstands)norm voor Windturbines, nadat de huidige norm door de Raad van State ongeldig is verklaard. Zeker omdat er steeds meer medici hun zorgen uitspreken over de gezondheidseffecten van de steeds groter wordende windturbines, vindt Windalarm dat in ieder geval deze landelijke normen zouden moeten worden afgewacht.

"Daarnaast rapporteerde het PBL in december al dat met de huidige geplande wind- en zonneparken de doelstellingen uit het klimaatakkoord ruim gehaald gaan worden. Bij een verhoging, waar wij zeker voorstander van zijn, moet eerst gekeken worden naar mogelijkheden op zee. Dit staat zowel in het klimaatakkoord als in het coalitieakkoord, dus laten we dat dan ook doen," aldus Joost de Groot van Windalarm.

Via de website Windturbinereferendum.nl worden inwoners van Noord-Holland opgeroepen om een steunbetuiging voor dit referendum te ondertekenen. Als er voor 2 maart om 10u 's ochtends meer dan 500 steunbetuigingen zijn ontvangen, dan zullen Provinciale Staten in de vergadering van 7 maart besluiten over de aanvraag voor het referendum. 

Indien de Staten op 7 maart positief oordelen, dan zullen uiteindelijk 40.000 ondersteuningsverklaringen moeten worden opgehaald om het referendum door te laten gaan.

Dit referendum zou het eerste referendum zijn in de provincie Noord-Holland. Een eerdere poging voor een referendum sneuvelde eerder dit jaar, omdat de coalitie het blokkeerde.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 10144

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over RES-beleid