Participatietraject windturbines mislukt: deelnemers komen in opstand

Persbericht

Datum: 15-12-2021

De plannen voor 17 windturbines binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen blijven voor opschudding zorgen: 48 deelnemers aan de gemeentelijke klankbordgroepen overwegen uit het participatietraject te stappen. Het stadsbestuur organiseert op last van van de gemeenteraad een 'reflectiefase', waarin de zorgen en van burgers en organisaties gehoord moeten worden.  Maar deze deelnemers aan de sessie's zijn ontevreden met de manier waarop de gemeente hun input verwerkt. Daarom komen ze met een gezamelijk statement.

Met het statement roepen de deelnemers de gemeenteraad op om in te grijpen in de reflectiefase en om aan het college een aantal minimum-vereisten te stellen om op een verantwoorde manier  windturbines te plaatsen. De deelnemers, die  tientallen verschillende organisaties vertegenwoordigen, willen dat verantwoordelijk wethouder Van Doorninck wacht op Tweede Kamer-onderzoek naar de gezondheidsrisico's, en dat ze nu geen onomkeerbare stappen zet, zoals geld toezeggen aan intiatiefnemers. Ook willen ze dat er garanties komen over leefbaarheid en biodiversiteit, en willen ze dat de gemeente uitspreekt dat er geen windturbines komen als de plannen niet haalbaar blijken.

 

Volgens deelnemer Corina Stins uit Zuidoost zou in de reflectiefase serieus geluisterd worden naar de omwonenden: "Wij zijn nooit goed geïnformeerd over de plannen van de gemeente. Er is in februari 2021 een brief van wethouder Van Doorninck huis aan huis verspreid. In de brief werden gebieden opgesomd, maar het gebied op 350 meter van mijn wijk, Waternet Weesperkaspel, stond niet in de brief genoemd. Toen we in april van de plannen hoorden hebben we er alles aan gedaan om ons ongenoegen kenbaar te maken, door te demonsteren, in te spreken in de gemeenteraad en online actie te voeren."

De gemeente beloofde om in de reflectiefase alsnog een goed participatie-proces op touw te zetten. Deze belofte wordt volgens Stins niet nagekomen: "In onze klankbordgroep zitten ambtenaren en bemiddelaars van bureau Public Mediation. Die zijn reuze vriendelijk; ze horen ons aan en we mogen vragen stellen. Maar zelf met input voor de gemeenteraad komen, dat mogen we niet. Onze enige wens is: doe nu eindelijk eens iets met al de bezwaren die wij al lang kenbaar hebben gemaakt."

Ook bij andere deelnemers zit de frustratie hoog. Marnix Kerkhoff, omwonende van zoekgebied Ring-A10 in Amsterdam-Noord, noemt de klankbordgroepen 'een grote poppenkast': "Wij mogen zelf geen inbreng naar voren brengen. En de ingehuurde consultants lijken partijdig te zijn naar hun opdrachtgever, de gemeente. Ik voel me eigenlijk gebruikt dat ik hierbij zit, alsof mijn deelname straks gebruikt wordt om een vinkje te zetten en een eerlijk participatieproces te suggereren. Daar is hier echter geen sprake van" 

Al eerder in de reflectiefase was er onvrede over de manier waarop de gemeente omgaat met het verzamelen van bewijs voor lokaal draagvlak. Toen ging het om een online enquête van onderzoeksbureau Populytics, die volgens de deelnemers bestond uit suggestieve en partijdige vragen.

Joost de Groot, woordvoerder van Windalarm, vindt dat de inwoners van Amstedam nooit de kans hebben gehad zich te mengen in het debat: "We willen nu echt de discussie voeren of het wel verstandig is dat hier windturbines komen. Toen de zoekgebieden werden vastgesteld, was er geen tijd voor debat, omdat de RES (Regionale Energie Strategie) vóór 1 juli moest goedgekeurd. En nu blijkt dat de reflectiefase helemaal niets voorstelt, en dat die plannen al vaststaan."

Volgens De Groot is het tijd dat de gemeenteraad het heft in handen neemt: "De gemeenteraad moet zichzelf voldoende sturingsmogelijkheden geven om de belangen van de inwoners te kunnen behartigen. Want als straks de zoekgebieden zijn goedgekeurd, dan is de markt aan zet, en dan kan elke initiatiefnemer aan de slag gaan. Maar die initiatiefnemers maken andere afwegingen dan de maatschappelijk wenselijke keuze."

Deel dit bericht

pageviews: 10699

tinyurl: link