Enquete Provincie Utrecht

Nieuws

Datum: 17-10-2023

Hoe provincie Utrecht goedwillende burgers verantwoordelijk maakt voor wat de huidige coalitie wil aanrichten en Tips om niet in de fuik te belanden.

Mensen krijgen eerst informatie voorgeschoteld, die onwaar is. Zoals: 

 • ‘Het is voor het klimaat noodzakelijk dat er meer windmolens op land komen’. Terwijl TNO, CE-Delft èn zelfs Urgenda al hebben berekend, dat de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 ook zónder extra windturbines op land gehaald kunnen worden. Zie https://www.hetkanmetgemak.nl/
 • ‘Voor een goede balans op het net is zowel zon- als windenergie nodig’. Terwijl het helemaal niet nodig en zelfs onmogelijk is om alle in Utrecht benodigde energie ook in Utrecht op te wekken. Voor de balans èn voor het klimaat maakt het volgens TNO niet uit of die windenergie lokaal of op zee opgewekt wordt. Op zee gaat al 75% van alle benodigde energie (ook die voor de industrie) met wind opgewekt worden. Dus dan moet je voor die balans op land niet nóg meer windturbines gaan plaatsen.
 • ‘Er wordt al veel energie opgewekt met windmolens en zonnepanelen, maar er is meer nodig om in 2030 te voldoen aan de afspraak dat in onze provincie genoeg duurzame energie wordt opgewekt.’  Er was in 2013 een afspraak hoeveel energie provincies samen moesten opwekken. Die is al lang gehaald. Verder was er alleen het Klimaatakkoord waarin alle RES-regio’s gezamenlijk in 2030 35 TWh moesten opwekken. Ook dat wordt volgens het PBL nu al gehaald met de projecten die gerealiseerd zijn en de projecten, die al een vergunning èn een subsidietoekenning hebben. Er hoeft dus niet meer bij van het Rijk. Dat de provincie Utrecht zo graag méér wil, is een (onnodige) politieke keuze. Maar nu zijn ze dus hard bezig om gemeentes en RES-regio’s te dwingen zich aan hun RES-bod te houden. Maar dat is tot stand gekomen in tijden, dat er nog niet veel bekend was over de effecten van windturbines. En het bod is gehandhaafd, omdat de provincie steeds dreigde te gaan overrulen….
 • ‘We moeten niet afhankelijk zijn van gas uit Rusland’ Terwijl dat ook helemaal niet nodig is. We kunnen groene waterstof importeren uit heel veel delen van de wereld, waar het goedkoper geproduceerd kan worden en waar géén dictatoriale regimes zitten.

 • ‘Met windmolens maken we de hele dag door energie, ook ’s nachts. We hebben dan meestal genoeg aan de kabels die al in de grond liggen. Dit scheelt geld.’ Dat is dus gewoon niet waar. Wel als je alleen per maand kijkt, maar niet als je per uur kijkt. Dan blijkt de meeste windenergie óók overdag geproduceerd te worden, terwijl de zon dan ook schijnt (ook met bewolkt weer doen die panelen het), zie deze grafiek ut het onderzoek door CE-Delft:

 

TIPS:

 • Trap niet in de fuik: vul sommige vragen niet in
 • Een vraag, met daarin ‘gas uit Rusland’ en ‘dat kan bijvoorbeeld door windmolens te bouwen’ (ze zeggen dus niet ‘op land’ er bij) eindigt met ‘Als we onze eigen energie maken, weten we zekerder dat we genoeg energie hebben.’ En dán volgt de mogelijkheid van ‘zeer mee eens - niet mee eens’. Ja, die laatste zin is een open deur, daar kun je het niet mee oneens zijn. Maar dus NIET met windmolens op land. Het gaat hier om de provincie Utrecht!
 • ‘De provincie vindt dat het ‘eerlijker’ moet, want ‘Utrecht doet nu minder dan andere provincies’.  Ja gek hè? Investeerders kozen natuurlijk voor de gunstigste plekken: En hier waait het veel minder en de landschappen zijn kleinschaliger en dichter bevolkt dan elders.
 • ‘De provincie kiest voor windenergie omdat windmolens op de grond weinig ruimte gebruiken.’ Oneens, want ze maken met hun geluidsoverlast juist heel veel ruimte onleefbaar.
 • KIES NIET voor de optie om één of ander advies te geven aan de provincie, want daarmee kom je in die fuik: je moet steeds kiezen tussen 2 slechte opties. Het enige goede advies zou zijn: ‘plaats ze alleen als er geen één woning op een afstand van minder dan 10x de masthoogte komt’. Maar die mogelijkheid krijg je niet….
 • Er wordt je gevraagd wat je belangrijker vindt: het advies van inwoners of dat van experts? Houdt er rekening mee, dat de meeste ‘experts’ betaald worden door de zon- en windbranche of door overheden, die toch al overtuigd zijn dat er meer windturbines moeten komen. Artsen worden zelden aan het woord gelaten….

 

Deze ‘raadpleging’ loopt tot en met zondag 29 oktober.

 

Ga naar https://utrechtwind.raadpleging.net/  . Het duurt ongeveer 20 minuten. Niemand kan zien dat u heeft meegedaan en welke antwoorden u heeft gegeven, dus deelname is anoniem.

Deel dit bericht

pageviews: 2915

tinyurl: link