Brief aan gemeenteraadsleden over reflectiefase

Nieuws

Datum: 15-12-2021

Aan de gemeenteraadsleden van Amsterdam

Het stadsbestuur wil 17 windturbines binnen de gemeentegrenzen plaatsen om duurzame windenergie op te wekken. De meeste hiervan komen dicht bij bewoners die aan de randen van de stad wonen, bij bewoners van omliggende gemeenten, bij de volkstuinen, en in recreatiegebieden. Daarover is het afgelopen jaar weerstand ontstaan. De gemeente heeft daarom voor komende maanden een reflectiefase ingepland; verschillende klankbordgroepen gaan input geven voor een afwegingskader, zodat de gemeenteraad een verstandige beslissing kan nemen.

Als deelnemers aan de klankbordgroepen komen we hierbij met een gezamenlijk statement:

 "Wij zijn allen inwoners van Amsterdam en omliggende gemeenten, of behartigen via onze organisatie een grote groep inwoners, volkstuinders, recreanten, of toekomstige bewoners van nieuwbouwwijken. Sommige van ons zijn tegenstanders van de plannen, andere zijn voorstanders onder voorwaarden. We zullen tijdens de reflectiefase in de klankbordgroepen allemaal met onze eigen argumenten komen, voor of tegen windturbines binnen de gemeentegrenzen. Op basis van klimaatzorgen, woningwaarde, gezondheidsoverwegingen, leefbaarheid, biodiversiteit, of welke individuele afweging dan ook.”

 “Los van deze individuele wensen en belangen, vinden wij dat de uiteindelijke afweging moet voldoen aan enkele basisvoorwaarden. Daarom stellen wij de volgende minimumvoorwaarden aan het afwegingskader dat in deze reflectiefase gemaakt wordt:”

 1. Tijdens de reflectiefase wordt de geschiktheid van de zoekgebieden onderzocht. Als de zoekgebieden allemaal niet geschikt blijken, mogen er geen windturbines komen.
  De reflectiefase is bedoeld om te reflecteren, dit betekent dat de uitkomst nog niet vast staat. De gemeenteraad heeft alleen zoekgebieden vastgesteld, en nu wordt gekeken of de gebieden geschikt zijn. Het afwegingskader moet daarom de mogelijkheid open houden dat er alleen windturbines op ruime afstand van bewoning komen, bijvoorbeeld in de haven.
 2. Voor een goede afweging moeten de verwachte gezondheidseffecten van windturbine-overlast in kaart gebracht worden. Zolang dat niet gebeurd is, mogen er geen onomkeerbare stappen gezet worden.
  Nergens ter wereld worden er zulke hoge windturbines zo dicht bij stedelijke bebouwing neergezet. Deze windturbines geven overlast (geluid, licht en permanente beweging ), waarvan de precieze effecten nog onderzocht moeten worden. Zoals RIVM zelf toegeeft, en zoals de Tweede Kamer met grote meerderheid heeft besloten, is er eerst aanvullend onderzoek nodig om een goede afweging te kunnen maken. Aanvullend onafhankelijk onderzoek moet de gezondheidsrisico's in kaart brengen, zodat er een goede afweging gemaakt kan worden tussen maatschappelijke kosten en baten.
 3. Er kunnen alleen windturbines geplaatst worden indien vastgesteld wordt dat de biodiversiteit en het landschap van Amsterdam er niet onder lijdt.
  We kunnen de klimaatcrisis niet oplossen door die van natuur te verergeren. Windturbines kunnen alleen geplaatst worden indien populaties van onder andere vogels en vleermuizen niet achteruit gaan, niet doodvliegen tegen de wieken, gedood worden door drukverschillen of hun leefgebied verstoord zien worden. Hierbij moet het voorzorgsprincipe worden toegepast. Amsterdam heeft een verplichting voor het beschermen van biodiversiteit, en het beschermen van de groene en blauwe of open ruimte voor het welzijn van haar burgers.

“Wij roepen de gemeenteraadsleden op om zich te scharen achter deze drie zeer redelijke eisen voor het afwegingskader van windenergie in Amsterdam. Zij moeten van het college eisen dat het een verantwoorde afweging maakt."

Was getekend:

 • Maarten Vlijmincx – Bewoners Gein3Dorp
 • Axel Damme – Lokaal Landsmeer
 • Olaf Bánki – Dorpsraad Driemond
 • Ans Sullot – Volkstuinpark Buikslotermeer
 • Arno Pronk – VVE IJburg
 • Naut Kusters – Windalarm Amsterdam
 • Joost de Groot – Windalarm Amsterdam
 • Marlein Bong – Windalarm Noord
 • Camiel Verberne – Windalarm Noord
 • Heleen van den Hombergh – Windalarm IJburg
 • Anna Costello Schwartz – Namens bewoners Amsterdam Noord
 • Niels Honcoop – Burgers Diemen
 • Els Timmerman – lid Volkstuinvereniging Frankendael 
 • Jaap Wolff – Stichting Red De Hoge Dijk
 • Karin Krabbendam – lid Natuurlijk Frankendael
 • Gerard Korthof – ZoGroen
 • Ingrid Dietz –  bewoner Weespersluis 
 • Marleen Helleman – Bewonerscommissie Eigen Haard HoefijzerPlus
 • Dirkje Sommeijer – Bewonersgroep Lange Stammerdijk Amsterdam en Diemen 
 • Corina Stins – Namens bewoners Gein
 • Mark Bakker – Namens bewoners Gein
 • Diana Drenth – Namens Leesclub Zuidoost
 • Ines van Cleef – bewoonster Zuidoost
 • Anke van Tijen – bewoonster Gein IV
 • Klaas Schonenberg – Stichting Stop Windturbines
 • Ad Grool – Vereniging Gein3Dorp
 • Renate Nollen – Volkstuinvereniging Linnaeus
 • Rob van der Veer – Namens omwonenden Landsmeer
 • Harry de Groot – Namens woonarken Buikslotermeerdijk
 • Marnix Kerkhoff – Buurtvereniging Zonneplein
 • Peter Verbeek – Energie cooperatie NIJP
 • Debby Damme – Ondernemers Cornelis Douwesgebied
 • Laurens Veldhuizen – Stichting Behoud Landelijk Noord i.o.
 • Koko Barenbrug – Tuinpark Noord
 • Jan Wuis –  bewoner Noorder-IJplas
 • Bodine Koopmans – namens omwonenden De Diem
 • Laura Kranenburg – namens omwonenden Zunderdorp
 • Cecile Terborgh – inwoner Landelijk Noord
 • Roy van Reijsen – inwoner IJburg
 • Sander Komijn – Windalarm IJburg
 • Peter Hazes – namens Collectieve Bedrijven Oostzaan
 • José van Wijnen – namens Tuinpark De Bretten
 • Frances de Waal – namens Bewonersvereniging Zijkanaal F
 • Maurice Niemel – inwoner Amsterdam Noord
 • Ans van Veen – namens Tuinpark de Groote Braak
 • Leo Kranenburg – namens Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg
 • John Huijg – namens buurtverenigingen Nieuwendammerdijk / Twellegea / Scheepmakers en Noordrust
 • Dorien Scheerhout – lid tuinpark Nieuwe Levenskractht
 • Sonja Brilman- namens volkstuinpark Tuinwijck
 • Astrid Kuiper - names volkstuinpark Tuinwijck
 • Marije van Mierlo - names volkstuinpark Frankendael

 

 

 

Deel dit bericht

pageviews: 10951

tinyurl: link