Stemadvies Windalarm voor

Provinciale verkiezingen Utrecht

‘Schone’ horizon,

nog zonder bewegende, ongezonde onrust

en met groene velden zonder hittestress-verhogend glas

Er valt wat te kiezen op 15 maart 2023 !

 

Het huidige provinciebestuur wil, dat er in Utrecht veel méér dan de tot nu toe vergunde windturbines gebouwd gaan worden. Zelfs méér dan in RES-regioverband bedacht zijn. Er zijn reeds 70 potentiële onderzoeksgebieden aangewezen. Met uw stem kunt u daar op 15 maart verandering in brengen.

Mede namens Windalarm werden in alle provincies de politieke partijen, die deelnemen aan de Provinciale verkiezingen, gevraagd naar hun standpunt.

Zij kregen 2 vragen voorgelegd:

  1. Spreekt uw partij zich uit TEGEN een toename van het totaal aantal reeds geplaatste en vergunde windturbines op land?
  2. Respecteert u door gemeenten democratisch genomen besluiten, waardoor het aan deze gemeenten is hoeveel windturbines zij (doen) plaatsen? 

Wat opvalt is dat de antwoorden van sommige partijen per provincie verschillen en ook kunnen afwijken van het landelijke standpunt.

U26, een nieuwe partij, waarin een aantal lokale gemeentelijke partijen participeren, wisselt nogal in haar standpunt: een paar weken geleden waren ze nog vóór meer windturbines, nu tegen, maar recent werd GemeenteBelangen Woudenberg lid en die zijn weer voorstander van meer turbines.  Dus het is maar de vraag of het standpunt gehandhaafd blijft. De partij Lokaal Belangrijk uit Leusden is NIET aangesloten bij U26, mede omdat een ‘provinciale lokale partij’ zich niet kan laten vertegenwoordigen in de Eerste Kamer.

Voor de provincie Utrecht hebben we ook gekeken naar de verkiezingsprogramma’s en naar hun stemgedrag afgelopen september. Toen werd het voorstel aangenomen om als provincie de gemeentes te gaan overrulen, opdat er méér windturbines komen dan democratisch gekozen gemeenteraden willen.

GroenLinks, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SP stemden vóór overrulen en willen dus méér windturbines!

Al zijn ze daar in hun verkiezingsprogramma niet altijd zo expliciet over….  Ook Volt wil meer windturbines, maar had toen nog geen zitting in de Provinciale Staten. Zij willen dat bereiken middels participatie en ‘financiële beloning’…

Hun standpunten zijn samengevat in bijgaande tabel.

Let wel, dit stemadvies is alléén gebaseerd op de 2 vragen. Niet op hun overige standpunten.

Vrijwel alle voorstanders van meer windturbines geven aan zich te willen houden aan de wettelijke geluidsnorm of aan ‘gezondheidsonderzoek’. Maar helaas, óók de nieuwe geluidsnorm, die nu wordt onderzocht, wordt dankzij de lobby van de windbranche vrijwel zeker een jaargemiddelde norm: niet te meten, niet te handhaven en windmolens kunnen een tijdje worden stilgezet om daarna weer maanden voor slaapverstoring te zorgen.

Voor de Waterschapsverkiezingen zijn niet alle partijen aangeschreven. Maar wel de AWP, omdat die in sommige provincies ook deelneemt aan de provinciale verkiezingen. Zij zijn voor méér windturbines èn zijn bereid daarvoor gemeentes te overrulen.

Wist u dat:

‘Nieuwe ambities’ voor opwek van groene energie in Utrecht ook lager kunnen zijn dan de vorige?

  • Bijvoorbeeld omdat er meer bekend wordt over gezondheidsschade (al valt dat, net zoals bij Tata Steel niet ‘wetenschappelijk’ te bewijzen).
  • Of omdat aan het MER-onderzoek t.b.v. de nieuwe geluidsnorm geen enkele medicus te pas komt en vooraf al is vastgelegd, dat er weer een jaargemiddelde norm uit moet komen. En men dus geen vertrouwen heeft dat dit de bevolking gaat beschermen.
  • Of omdat men zich realiseert, wat de ambitie om onafhankelijk te worden van het buitenland betekent: met 2000 windmolens op land kan de import van 25 tankers met (groene)kerosine voorkomen worden. Hoera! 1% minder tankers met brandstoffen dan nu! Maar hoeveel duizenden mensen ongelukkig?
  • Of ‘Het net wordt efficiënter belast met een 50/50 verhouding zon en wind’. Hoera! De lokale stroomdraad wordt beter benut! Maar ons land wordt minder leefbaar. En volgens TNO maakt het voor het klimaat, noch voor het net, veel uit of die windmolens op zee staan of op land.

We kunnen ook versneld klimaatneutraal worden zónder meer windmolens op land, dan welke nu al gebouwd of vergund zijn. Voor onderbouwing van dit standpunt, zie ons rapport inclusief second opinion. Wij hebben het al aan diverse deskundigen voorgelegd, maar niemand kan er een speld tussen krijgen. Alleen is de macht van de lobby van de zon- en windbranche erg sterk (NVDE en NWEA). Voor bedrijven en investeerders is wind op land gunstiger i.v.m. gegarandeerd rendement dankzij subsidies….

https://www.hetkanmetgemak.nl/

Met uw stem kunt u bijdragen aan een eerlijke energietransitie!